• Coach the Coach

 • “Coaching is een goede managementtool, die breed inzetbaar is. Zowel als manager in het dagelijks functioneren als in een coachingsgesprek.”
 • “Coaching is een goede tool om kennis en ervaring over te dragen en medewerkers te helpen om zich te ontwikkelen.”
 • “De inzichten die ik heb opgedaan in de training zijn ook in de dagelijkse praktijk erg nuttig.”

 • “Coaching is een goede managementtool, die breed inzetbaar is. Zowel als manager in het dagelijks functioneren als in een coachingsgesprek.”
 • “Coaching is een goede tool om kennis en ervaring over te dragen en medewerkers te helpen om zich te ontwikkelen.”
 • “De inzichten die ik heb opgedaan in de training zijn ook in de dagelijkse praktijk erg nuttig.”

Coach the coach

Logo Coach the Coach

Training Coach the Coach

Doelstelling

De Coach de Coach training is een in-company trainingsprogramma. De training richt zich op het ontwikkelen van coachingsvaardigheden en een coaching attitude bij medewerkers binnen bedrijven, zodat zij in staat zijn hun collega’s te coachen op uiteenlopende vraagstukken.

Inhoud van de training

Na het volgen van deze enerverende en energieke dag is de deelnemer in staat:

 • het coachingsmodel: context, containment, contact, contract, conceptuele interventie, controle, check-out 
 • de vaardigheden om dit model om te zetten in de praktijk: luisteren , vragen stellen, observeren en voelen 
 • kennis van theorieën, modellen en methodes omtrent coaching (o.a. Solution Oriented Coaching, RET, TA, Loopbaancoaching)
 • de vaardigheden en tools om deze modellen en methodes in de praktijk toe te passen
 • reflectie op het eigen handelen als coach (integriteit, eigenaarschap) 
 • methoden voor intervisie
 • inzicht in het eigen coach profiel

Opzet

De training bestaat uit 6 dagen training. De trainingsdagen vinden ongeveer 1 maal per maand plaats om tussen de trainingsdagen in ruimte te bieden het geleerde in de praktijk te brengen. Naast de trainingsdagen coacht iedere deelnemer namelijk –minimaal- 1 coachee gedurende de trainingsperiode. De coachingsgesprekken vinden plaats tussen de trainingsdagen in. Deze gesprekken staan onder supervisie (minimaal 3 maal) van een trainer. Het gesprek wordt dan afgesloten met feedback in een 3-gesprek.

Daarnaast organiseren wij terugkomdagen om de interne coaches een platform voor intervisie te bieden en om kennis te nemen van en te oefenen met nieuwe modellen en theorieën

Data 2020:

 • Dag 1: 3 februari 2020
 • Dag 2: 4 maart 2020
 • Dag 3: 3 april 2020
 • Dag 4: 11 mei 2020
 • Dag 5: 10 juni 2020
 • Dag 6: 21 juli 2020 (in overleg)
Icon Appeltaart voor Managers
Meld je aan

Logo Coach the Coach

Training Coach the Coach

Doelstelling

De Coach de Coach training is een in-company trainingsprogramma. De training richt zich op het ontwikkelen van coachingsvaardigheden en een coaching attitude bij medewerkers binnen bedrijven, zodat zij in staat zijn hun collega’s te coachen op uiteenlopende vraagstukken.

Inhoud van de training

Na het volgen van deze enerverende en energieke dag is de deelnemer in staat:

 • het coachingsmodel: context, containment, contact, contract, conceptuele interventie, controle, check-out 
 • de vaardigheden om dit model om te zetten in de praktijk: luisteren , vragen stellen, observeren en voelen 
 • kennis van theorieën, modellen en methodes omtrent coaching (o.a. Solution Oriented Coaching, RET, TA, Loopbaancoaching)
 • de vaardigheden en tools om deze modellen en methodes in de praktijk toe te passen
 • reflectie op het eigen handelen als coach (integriteit, eigenaarschap) 
 • methoden voor intervisie
 • inzicht in het eigen coach profiel

Opzet

De training bestaat uit 6 dagen training. De trainingsdagen vinden ongeveer 1 maal per maand plaats om tussen de trainingsdagen in ruimte te bieden het geleerde in de praktijk te brengen. Naast de trainingsdagen coacht iedere deelnemer namelijk –minimaal- 1 coachee gedurende de trainingsperiode. De coachingsgesprekken vinden plaats tussen de trainingsdagen in. Deze gesprekken staan onder supervisie (minimaal 3 maal) van een trainer. Het gesprek wordt dan afgesloten met feedback in een 3-gesprek.

Daarnaast organiseren wij terugkomdagen om de interne coaches een platform voor intervisie te bieden en om kennis te nemen van en te oefenen met nieuwe modellen en theorieën

Data 2020:

 • Dag 1: 3 februari 2020
 • Dag 2: 4 maart 2020
 • Dag 3: 3 april 2020
 • Dag 4: 11 mei 2020
 • Dag 5: 10 juni 2020
 • Dag 6: 21 juli 2020 (in overleg)
Icon Appeltaart voor Managers
Meld je aan